Dodatkowe uprawnienia

Nowe zmiany od 1 stycznia 2024

W dniu 13 listopada 2023 r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, gdzie nastąpiła całkowita zmiana kodów ID produktów refundowanych. Od 1 stycznia zwiększyła się refundacja na pieluchomajtki i zamienniki z 70 % na 80 % z NFZ.

Obecnie obowiązują 3 limity cenowe:

 

Zostały dodane nowe produkty:

Kompresja, gorsety korekcyjne po mastektomi i rekonstrukcji piersi, walkery dwukomorowe, ortezy kolanowe i na kostkę, Szyna Denis -Browna i obuwie derotacyjne do szyny. 

 

 Przykładowe Produkty Refundowane z nowymi kodami:

Rurka Tracheostomijna z wkładem T.02.01   2 razy na rok

Dzieci do 18 roku życia dopłata refundacja 150 zł dopłata 0%

Dorośli refundacja 150 zł dopłata 10 %

 

Rurka Tracheostomijna silikonowa T.02.01   refundacja 235 zł 2 razy na rok

 Dzieci do 18 roku życia dopłata refundacja 235 zł dopłata 0%

Dorośli refundacja 235 zł dopłata 10 %

 

 

 Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa, która wprowadziła dodatkowe uprawnienia dotyczące międzyinnymi wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie: comiesięcznie i jednorazowo dla Pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności została wprowadzona zmiana zniesienia okresu użytkowania wyrobu medycznego.

 

Co to rzeczywiście oznacza?

Ozonacza to, że taka osoba może się ubiegać o zwiększoną liczbę wyrobów wydawanych comiesięcznie np cewniki, pieluchomajtki, worki do moczu, stomia i inne.

I wyrobów wydawanych jednorazowo np. wózki inwalidzkie, balkoniki, materce i poduszki przeciwodelżynowe, kule, protezy piersi, peruki, rurki tracheostomijne i inne. 

 

Formalności jakie osoba musi spełnić, aby mogła korzystać z dodatokwych uprawnień:

Pacjent posiadający znaczny stopień niepełnosprawności nadany przez lekarza orzecznika ZUS,

Powiatowe i miejskie  zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności np. MOPS,

Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

Inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowanie pod warunkiem, że legitymacja została wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed 1 stycznia 1998 r.

———————————————————————————————————————————-

Przykład I:

Pecjentka Jowita Nowak posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym otrzymała zlecenie na wózek specjlany w dniu 1 stycznia 2024 r., które zrealizowała.

Refundacja  z NFZ tego wózka wyniosła 3000 zł i przysługuję raz na 4 lata

W listopadzie 2021 okazało się że potrzebuje drugi wózek.

10 listopada 2021 zostało zarejestrowane przez lekarza nowe zlecenie z orzeczeniem o niepełnosprawności, również na wózek specjalny i Pacjentka taki wózek otrzymała w Sklepie Medycznym.

 

Zostaje nadany specjlany kod dla pacjenta, oto niektóre z nich:

47 DN Świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu

47 ZN Świadczeniobiorca o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

47 ZND Świadczeniobiorca o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

47 OR Osoba Represjonowana

 

Należy pamiętać o tym, aby zrealizować takie zlecnie, musi być zarejstrowane z Orzeczeniem o niepełnopsrawności w stopniu znacznym.

 

Dodatkowo od 1 stycznia 2024 zlecenia na wyroby Refundowane są wydawane w formie elektronicznej i rejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia bezpośrednio w gabinecie lekarza i Pacjent dostaje je w formie kodu Recepty z czym udaje się bezpośrednio do Sklepu medycznego.

 

Zostaw komentarz

Koszyk zakupowy