Nowe zmiany od 1 stycznia 2023

W nowym Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zostały wprowadzone zmiany do refundacji na niektóre artykuły medyczne wydawane na zlecenie NFZ.

 

Rurka Tracheostomijna z wkładem P.089 2 razy na rok

Dzieci do 18 roku życia dopłata refundacja 150 zł dopłata 0%

Dorośli refundacja 150 zł dopłata 10 %

 

Rurka Tracheostomijna silikonowa P.089 refundacja 235 zł 2 razy na rok

 Dzieci do 18 roku życia dopłata refundacja 235 zł dopłata 0%

Dorośli refundacja 235 zł dopłata 10 %

 

Zostały podniesione Refundacje dla Stomi, ileostomi  z 300 zł i 400 zł na 450 zł i urostomi z 480 zł  na 530 zł raz na miesiąc

I dla nowo wyłonionych stomii kolostomia i ileostomia 900 zł i urostomia 1060 zł , 0% dopłaty jednorazowo.

dodatkowo została dodana refunacja na kosmetyki stomijne w wysokości 120 zł raz na miesiąc i dla nowo wyłonionych 240 zł jednorazowo z 20 % dopłatą ze strony pacjenta.

 

 


Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa, która wprowadziła dodatkowe uprawnienia dotyczące międzyinnymi wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie: comiesięcznie i jednorazowo dla Pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Od 1 Grudnia 2021 r. zostały zniesione limity cenowe.

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności została wprowadzona zmiana zniesienia okresu użytkowania wyrobu medycznego.

Formalności jakie osoba musi spełnić, aby mogła korzystać z dodatokwych uprawnień:

Pacjent posiadający znaczny stopień niepełnosprawności nadany przez lekarza orzecznika ZUS,

Powiatowe i miejskie  zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności np. MOPS,

Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

Inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowanie pod warunkiem, że legitymacja została wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed 1 stycznia 1998 r.

 

Co to rzeczywiście oznacza?

Ozonacza to, że taka osoba może się ubiegać o zwiększoną liczbę wyrobów wydawanych comiesięcznie np cewniki, pieluchomajtki, worki do moczu, stomia i inne.

I wyrobów wydawanych jednorazowo np. wózki inwalidzkie, balkoniki, materce i poduszki przeciwodelżynowe, kule, protezy piersi, peruki, rurki tracheostomijne i inne. 

Przykład I:

Jan Kowalski osoba ze stopniem znacznym niepełnosprawności uzyskanym w MOPS do 25 listopada 2021 r otrzymywał 90 szt pieluchomajtek na zlecenie.

Refundajca z NFZ wynosiła 63 zł

Po uzyskaniu informacji od Specjalisty w Sklepie Medycznym o zniesieniu limitów dla Pacjentów z I grupa niepełnosprawności, podjął decyzje o zamknięciu zlecenia i wystawienu przez lekarza nowego zlecenia od 1 Grudnia 2021 r. z zwiększoną liczbą pieluchomajtek tzn. 200 szt na miesiąc co dało 238 zł miesięcznie Refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powodem zwiększenia ilości pieluchomajtek na zleceniu była duża ilość zużywalna u Pacjenta. 

Przykład II

Pecjentka Jowita Nowak posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym otrzymała zlecenie na wózek specjlany w dniu 1 lipca 2020 r., które zrealizowała.

Refundacja  z NFZ tego wózka wyniosła 3000 zł i przysługuję raz na 4 lata

W listopadzie 2021 okazało się że potrzebuje drugi wózek.

10 listopada 2021 zostało zarejestrowane przez lekarza nowe zlecenie z orzeczeniem o niepełnosprawności, również na wózek specjalny i Pacjentka taki wózek otrzymała w Sklepie Medycznym.

 

Zostaje nadany specjlany kod dla pacjenta, oto niektóre z nich:

47 DN Świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu

47 ZN Świadczeniobiorca o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

47 ZND Świadczeniobiorca o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

47 OR Osoba Represjonowana

 

Należy pamiętać o tym, aby zrealizować takie zlecnie, musi być zarejstrowane z Orzeczeniem o niepełnopsrawności w stopniu znacznym.

 

Dodatkowo od 1 stycznia 2020 zlecenia na wyroby Refundowane są wydawane w formie elektronicznej i rejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia bezpośrednio w gabinecie lekarza w związku z tym Pacjenci nie muszą udawać sie do Oddziałów NFZ, tylko bezpośrednio do Sklepów Medycznych z nr ewidencyjnym zlecenia i nr Pesel.