Nowe zmiany od 1 stycznia 2023

W nowym Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zostały wprowadzone zmiany do refundacji na niektóre artykuły medyczne wydawane na zlecenie NFZ.

 

Rurka Tracheostomijna z wkładem P.089 2 razy na rok

Dzieci do 18 roku życia dopłata refundacja 150 zł dopłata 0%

Dorośli refundacja 150 zł dopłata 10 %

 

Rurka Tracheostomijna silikonowa P.089 refundacja 235 zł 2 razy na rok

 Dzieci do 18 roku życia dopłata refundacja 235 zł dopłata 0%

Dorośli refundacja 235 zł dopłata 10 %

 

Zostały podniesione Refundacje dla Stomi P.099.K, ileostomi P.099.I  z 300 zł i 400 zł na 450 zł i urostomi P.099.U z 480 zł  na 530 zł raz na miesiąc

I dla nowo wyłonionych stomii kolostomia i ileostomia 900 zł i urostomia 1060 zł , 0% dopłaty jednorazowo.

dodatkowo została dodana refunacja na kosmetyki stomijne P.141 w wysokości 120 zł raz na miesiąc i dla nowo wyłonionych 240 zł jednorazowo z 20 % dopłatą ze strony pacjenta.

Zmiany w rerundacji też dotyczą wózków inwalidzkich, balkoników, worków do moczu.

 

 

 Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa, która wprowadziła dodatkowe uprawnienia dotyczące międzyinnymi wyrobów medycznych, wydawanych na zlecenie: comiesięcznie i jednorazowo dla Pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności została wprowadzona zmiana zniesienia okresu użytkowania wyrobu medycznego.

 

Co to rzeczywiście oznacza?

Ozonacza to, że taka osoba może się ubiegać o zwiększoną liczbę wyrobów wydawanych comiesięcznie np cewniki, pieluchomajtki, worki do moczu, stomia i inne.

I wyrobów wydawanych jednorazowo np. wózki inwalidzkie, balkoniki, materce i poduszki przeciwodelżynowe, kule, protezy piersi, peruki, rurki tracheostomijne i inne. 

 

Formalności jakie osoba musi spełnić, aby mogła korzystać z dodatokwych uprawnień:

Pacjent posiadający znaczny stopień niepełnosprawności nadany przez lekarza orzecznika ZUS,

Powiatowe i miejskie  zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności np. MOPS,

Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

Inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowanie pod warunkiem, że legitymacja została wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed 1 stycznia 1998 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 Stycznia 2023 r. zostały zmienione limity cenowe na wyroby w przypadku inkontynencji.

Obecenie obowiązują 3 limity cenowe:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykład I:

Pecjentka Jowita Nowak posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym otrzymała zlecenie na wózek specjlany w dniu 1 lipca 2020 r., które zrealizowała.

Refundacja  z NFZ tego wózka wyniosła 3000 zł i przysługuję raz na 4 lata

W listopadzie 2021 okazało się że potrzebuje drugi wózek.

10 listopada 2021 zostało zarejestrowane przez lekarza nowe zlecenie z orzeczeniem o niepełnosprawności, również na wózek specjalny i Pacjentka taki wózek otrzymała w Sklepie Medycznym.

 

Zostaje nadany specjlany kod dla pacjenta, oto niektóre z nich:

47 DN Świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu

47 ZN Świadczeniobiorca o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

47 ZND Świadczeniobiorca o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

47 OR Osoba Represjonowana

 

Należy pamiętać o tym, aby zrealizować takie zlecnie, musi być zarejstrowane z Orzeczeniem o niepełnopsrawności w stopniu znacznym.

 

Dodatkowo od 1 stycznia 2020 zlecenia na wyroby Refundowane są wydawane w formie elektronicznej i rejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia bezpośrednio w gabinecie lekarza w związku z tym Pacjenci nie muszą udawać sie do Oddziałów NFZ, tylko bezpośrednio do Sklepów Medycznych z nr ewidencyjnym zlecenia i nr Pesel.